Gilde Sint Sebastiaan Lage Mierde

 

Gilde Sint Sebastiaan Lage Mierde
 
De overheid (bestuur) van Gilde Sint Sebastiaan bestaat uit 5 personen: een hoofdman, een deken-schrijver (secretaris), een deken-schatbewaarder (penningmeester) en twee raadsheren. Verder kent het gilde ook schutters, tamboers, vendeliers, een standaardruiter en leden.

Tradities
Het gilde Sint Sebastiaan kent twee teerdagen: de patroonsdag in januari en de eerste dinsdag in september. Op deze dagen blijken nog verschillende oude tradities te zijn gehandhaafd, zoals bij voorbeeld de inwijdingsrite van nieuwe gildebroeders en zusters, door een kroning met een bloemenkroon.
Het gilde heeft een eigen verkiezingsprocedure uitgewerkt die opgenomen is in de statuten, gebaseerd op bet aloude stemmen met "erwten en bonen" (een boon is schoon en een erwt is niks werd). Sinds 2000 laat het gilde ook gildezusters als volwaardig lid toe en sinds enkele jaren zijn er ook jeugdleden.

Historie
De gildehistorie van Gilde Sint Sebastiaan uit Lage Mierde gaat terug tot in de tweede helft van de 16e eeuw. Het oudst aanwezige zilver dateert van 1597 (koningsschild).
Het laatste hoofdmanschild, dat door de gildebroeders aan hoofdman Frans Paridaans sr. werd aangeboden, dateert van de patroonsdag op 20 januari 1981.

De oprichtingsgeschiedenis van het Mierdse gilde speelt zich formeel af rond de opstelling en goedkeuring van de Gildekaart (Caert) in 1607 onder het teken van die tijd: ""... lanckdurige continuele inlantsehe oorlogen...".
De Gildekaart werd op 20 januari 1607 afgegeven op gezag van de Aartshertogen Albertus van Oostenrijk en Isabella Clara Eugenia, door de Overheid van bet Hoofdgilde van de "hantboge van den edelen ridder en de martelaar Sinte Sebastiaan te Leuven, eerste hoofdstad van Brabant." De Gildekaart (statuten) omvat 33 artikelen.

Handboog op wip
Gilde Sint Sebastiaan is een van de weinige gilden die schieten met de handboog op wip. Schutters schieten met een handboog, al of niet voorzien van richtmiddelen en/of stabilisatiemiddelen, op een metalen schijf van 15cm op een paal van 12m lengte. Er zijn allerlei factoren die invloed hebben op het schot: de houding, concentratie maar ook de lichaamsbeheersing zijn belangrijk. Welke spieren moeten gebruikt worden om zo weinig mogelijk te trillen.
Elk jaar is er een schietcompetitie voor de leden van het gilde. Ook is er elk jaar een schietcompetitie voor de jeugd van groep 7 en 8 van de bassissschool

Koningsschieten
Eens in de vier jaar wordt het koningsschieten gehouden. Er wordt een vogel op de boom geplaatst. De schutter die het laatste stukje van de vogel er af schiet mag voor de volgende termijn van vier jaar de titel "koning" dragen.

Onze huidige koning is Gust Gijbels, die in september 2014 na een spannende strijd het laatste stukje van de vogel van de boom afschoot.
Gust zal de komende 4 jaar de koningstitel mogen dragen.
In september 2018 zal er opnieuw gestreden worden voor de koningstitel.

Contact
Als U interesse heeft in het Gilde Sint Sebastiaan kunt U contact opnemen met de hoofdman Cees Brekelmans of een van de andere leden van de overheid.

U kunt ons tijdens de zomertijd op zaterdag- en woensdagavond vinden op ons gildeterrein, aan de Broekkant gelegen.

Correspondentieadres:
Cees Brekelmans,
Gijsestraat 3,
5094 CJ Lage Mierde,
ceesbrekelmans@hotmail.com

www.gildesintsebastiaan.nl

Please install Flash® and turn on Javascript.