Verhuur van materialen

Verhuur gebruikersspullen Verenigingen Lage Mierde (VLM)

Op het Verenigingenoverleg in Lage Mierde is het idee ontstaan om alle spullen, materiaal, gebruiksmateriaal, materieel (middelen) etc. van alle verenigingen in Lage Mierde te inventariseren en deze te bundelen in een lijst. Omdat wij het zonde vinden om samen met andere verenigingen dit materiaal heel het jaar maar te laten liggen en op deze manier kunnen nu alle verenigingen, buurtverenigingen, families, etc. hiervan gebruik maken. Wij hebben bewust de prijzen laag gehouden en alleen de onderhoudskosten berekend, zodat we de zaken kunnen vervangen als deze versleten zijn. Voor de verhuur is een klein reglement opgesteld (zie hieronder).

Deze middelen zijn voor iedereen uit Lage Mierde te huur. Klik hier voor de bestellijst.

Verhuurvoorwaarden
1. Ophalen en terug brengen moet steeds tijdig gemeld worden bij de contactpersoon.
2. De huurtijd per evenement moet zo kort mogelijk gehouden worden.
3. Men moet zelf zorg dragen voor degelijk vervoer. Vervoer is voor eigen risico.
4. De materialen en attributen worden voor eigen risico gebruikt.
5. Bij het afhalen dient de huurprijs contant te worden voldaan. De borgsom bedraagt 50% van de huurprijs tenzij anders vermeld.
6. Bij het terug brengen van de gebruikersspullen moet eventuele schade of vermiste spullen direct worden vergoed. De verhuurder bepaald het schadebedrag. Hierover is geen discussie mogelijk.
7. Men staat de verhuurder toe het schade bedrag direct in te houden op de betaalde borgsom. Mocht het schade bedrag groter zijn dan de borgsom, dan wordt het resterende bedrag meteen voldaan.

Huren van de verschillende gebruikersmaterialen is mogelijk door de onderstaande bestellijst ingevuld bij een contactpersonen in te leveren of de bestelling telefonisch door te geven. Ook voor verdere informatie kunt u terecht bij deze personen.

De contactpersonen zijn:

Klaas Vos                         Jack van Doormaal
Richelpad 44                     Voldersakker 5
5094 GM Lage Mierde         5094 HD Lage Mierde
Tel: 06 51 83 12 89   Tel: 06 22 40 45 88
 

Baevo