Onderwijs

Basisschool d'n Opstap
(Lage Mierde)

website Basisschool d'n Opstap
Basisschool “D’n Opstap” is de enige school in Lage Mierde.
De meeste kinderen uit Lage Mierde zitten dan ook bij ons op school, ongeacht afkomst of levensovertuiging.

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)
(Reusel- de Mierden)

website gemeente Reusel- de Mierden/ VVE
Met VVE worden de maatregelen bedoeld waarmee wordt geprobeerd om op een speelse manier ontwikkelingsachterstanden van kinderen te verminderen of in te halen, vóór de start in groep 3 van de basisschool. VVE is bedoeld voor kinderen van circa 2 tot 6 jaar die een risico lopen op achterstand in de spraak- en taalontwikkeling of de sociaal-emotionele ontwikkeling . VVE programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand met als doel de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten.

Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, Nummereen Kinderopvang
(Lage Mierde, Reusel- de Mierden)

website Nummereen
De overheid heeft bepaald dat uiterlijk 1 januari 2018 peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in heel Nederland geharmoniseerd moeten zijn. Het doel van deze harmonisatie is de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang wegnemen en zodanig te zorgen voor een sterkere pedagogische kwaliteit, één kwaliteitskader en één financieringsstructuur. Mede vanwege deze wettelijke bepaling zijn wij sinds 1 maart jl. al aanbieder van het peuterprogramma (voorheen peuterspeelzaalwerk) in de gemeente Bladel en worden we dat per 1 januari a.s. binnen de gemeente Bergeijk. In de gemeenten Eersel, Reusel-De Mierden en Veldhoven bieden we al langer het (geharmoniseerde) peuterprogramma aan.

Voortgezet onderwijs Pius X college
(Bladel)

website Pius X College
Praktijkonderijs - VMBO - HAVO - TTO - Atheneum - Gymnasium

Speciaal basis ondewijs de Piramide
(Bladel)
website de Piramide
De Piramide is een school voor speciaal basisonderwijs met een regionale onderwijsvoorziening voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Als de onderwijsmogelijkheden op de reguliere basisschool ontoereikend zijn, kunnen kinderen in aanmerking komen voor plaatsing op De Piramide. Hierbij delen wij de gedachte van de Wet Passend Onderwijs: regulier als het kan, speciaal als het moet.

Mytylschool Tilburg
(Tilburg)

website Mythylschool
is een scholengemeenschap voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en biedt onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen van 3 tot 20 jaar die vanwege een functionele beperking behoefte hebben aan specialistische ondersteuning bij het doorlopen van hun onderwijsloopbaan. Wij bieden onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen met een functionele beperking in de breedste zin; waaronder leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen, leerlingen met lichamelijke handicaps, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met epilepsie, leerlingen met visuele en auditieve beperkingen, leerlingen met een (ernstige) verstandelijke beperking. Ons onderwijs varieert in een aanbod voor leerlingen met geen, een lichte tot een ernstige ontwikkelingsachterstand. Binnen onze scholengemeenschap onderscheiden we het speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 3 tot en met 13 jaar en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. In het schooljaar 2014/2015 biedt Mytylschool Tilburg onderwijs aan 320 leerlingen. Daarvan volgen 160 leerlingen het SO en 160 leerlingen het VSO. In totaal bieden 160 medewerkers onderwijs, zorg en begeleiding aan de leerlingen.

Pleinschool Helder
(Eindhoven)

website Pleinschool Helder
Pleinschool Helder is een kleinschalige havo/vwo-school die zich specifiek richt op leerlingen met een vorm van autisme en/of AD(H)D. Als zelfstandige school valt Pleinschool Helder niet onder het speciaal voortgezet onderwijs, maar binnen het reguliere onderwijs.

De Berkenschutse
(Heeze)

website de Berkenschutse
De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De Berkenschutse biedt onderwijs, vorming en begeleiding aan: leerlingen met epilepsie, langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen met autisme.

Volksuniversiteit de Kempen
(Eersel)

website Volksuniversiteit de Kempen
Even tijd voor jezelf. Volksuniversiteit de Kempen is een cursuscentrum voor kennis, creativiteit, kunst en cultuur. Deelname aan een van onze cursussen geeft je de kans kennis te delen, nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te leren.
 

 

Agenda

april 2021
madiwodovrzazo
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Volg Lage Mierde ook op

Zorg en Welzijn


Iedere donderdagmiddag 13.30-16.00
Ontspanningsmiddag in de Ster. 

Klik op het logo voor meer info

Statistieken

1 bezoeker online
Vandaag: 38 unieke bezoekers
Deze week: 101 unieke bezoekers
Totaal: 60638 unieke bezoekers